نبض بازار آرشیو

 • 09:49

  كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي اوراق مشاركت شركت بين المللي توسعه ساختمان (نارنج1)، به منظور پرداخت سود علي الحساب سه ماهه اوراق در تاريخ 05/05/1393، در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 01/05/1393 متوقف مي گردد. 

 • 09:46

  -ادامه

   همچنين، حداقل تغيير مجاز قيمتي در هر سفارش به ميزان يک ريال مي باشد. اوراق قابل خريداري به صورت همه يا هيچ بوده وكارگزاران متقاضي مي بايست تعداد كل اوراق قابل عرضه به تعداد 250,000 ورقه را خريداري نمايند. همچنين تخصيص به هر كد معاملاتي اعم از حقيقي و حقوقي مي بايست به صورت مضربي از ده ورقه باشد. خريدار يا خريداران اوراق مذكور مي بايست مفاد مندرج در اطلاعيه عرضه عمده اوراق مشاركت، در خصوص شرايط عرضه اوراق مذكور، را مطالعه و آثار مالي و حقوقي ناشي از آنها را در ارزيابي هاي خود مد نظر قرار دهند. يادآور مي گردد، متقاضيان پس از واريز يا ارائه سپرده شركت در رقابت، مي توانند دررقابت خريد اوراق مذكور شركت نمايند. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه فرمائيد. 

 • 09:46

  کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 0762/الف/93 مورخ 29/04/1393 مديريت بازار، شركت تأمين سرمايه نوين (سهامي خاص) در نظر دارد، تعداد 250,000 ورقه معادل 89/13 درصد (سيزده مميز هشتاد و نه صدم درصد) از كل اوراق مشاركت منتشره شهرداري شيراز، با قيمت پايه هر ورقه 1,087,000 ريال در نماد معاملاتي مراز14 را بطور يکجا و شرايطي (پرداخت مبلغ 21,750,000,000 ريال به صورت نقد، حداکثر طي 2 روز کاري پس از انجام معامله و ارائه تعهدات لازم و انجام تشريفات به شرح ذيل حداكثر طي 2 روز كاري پس از انجام معامله: 1.پرداخت مابقي ثمن معامله طي يک فقره چک به تاريخ سررسيد 30/08/1393؛ 2. ارائه چک قابل تعويض با ضمانت نامه بانکي معادل 407,625,000,000 ريال بابت ضمانت پرداخت مابقي ثمن معامله) امروز چهارشنبه مورخ 01/05/1393 از طريق عرضه در بازار فرابورس ايران، به فروش برساند. با توجه به اينکه کليه قيمت هاي نمادهاي معاملاتي اوراق شام اوراق مشارکت، صکوک اجاره و مرابحه درج شده در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران، به صورت قيمت دقيق و کامل (با واحد ريال) نمايش داده مي شود، لذا مقتضي است کارگزاران محترم مي بايست نسبت به ورود سفارش خريد و فروش بر اساس قيمت كامل و دقيق اوراق اقدام نمايند.

 • 09:35

  نمادهای گروه خودرویی به همراه قطعه سازان نیز سبزپوش شدند.

 • 09:12

  خزامیا در 1358 ريال 5 میلیون صف خرید دارد.

 • 09:07

  در خصوص حق تقدم هاي استفاده نشده وخارزمح،ثمسكنح به اطلاع مي رساند، كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند، علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم(1000ريال)را نيز بايد از مشتري دريافت نمايند. تسويه مبلغ پذيره نويسي از طريق شركت سپرده گذاري مركزي صورت مي گيرد. لازم به ذكراست تنها كارگزار معرف (ناظر)حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشدوخريداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت(قابليت معامله مجددرا ندارد). همچنين كارگزارخريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد، لذا خواهشمندست كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند.

 • 09:07

  به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم، متوقف شد.

 • 09:03

  به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركتهاي ماشين سازي نيرومحركه،‌ فيبر ايران، كاشي حافظ با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل ( بدون محدوديت نوسان قيمت ) آماده انجام معامله مي باشند.

 • 09:02

  صف خرید وبشهر فاسمین وساخت عرضه شد.

 • 08:44

  وتوشه در قیمت 3107 ريال 9 میلیون صف خرید دارد.

 • 08:41

  دامین 5 میلیون صف خرید دارد.قیمت :10917 ريال

 • 08:37

  كارگزاران محترم عضو فرابورس و متقاضيان محترم، پيرو پيام هاي قبلي اين مديريت، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت عدم فروش توسط خريداران اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن تا 2 ماه پس از تاريخ خريد در برخي از نمادهاي مربوط به آن از روز شنبه مورخ 07/04/1393 اعمال گرديد. لازم به ذکر است، محدوديت عدم فروش خريداران اوراق تا 2 ماه پس از خريد براي نمادهاي اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن که فقط 4 ماه تا پايان معاملات آن در بازار فرابورس ايران باقي مانده است، اعمال نخواهد شد. لذا نمادهاي معاملاتي به شرح ذيل مشمول محدوديت مذکور نمي باشند: تسه9006 ، تسه9007 ، تسه9008 ، تسه9009 ، تسه9101 ، تسه9102 و تسه9103 . ضمناً نمادهاي معاملاتي تسه9010 و تسه 9104 هريک تا تاريخ 14/05/1393 مشمول اعمال محدوديت عدم فروش مي باشند و ساير نمادهاي معاملاتي اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن مشمول محدوديت عدم فروش خريداران به مدت 2 ماه خواهند بود. مچنين تاكيد مي گردد، اعتبار كليه اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن از اوراق تسهيلات مسكن شهريور ماه سال 1390 (تسه9006) به بعد، جهت اخذ تسهيلات تا يك ماه پس از توقف نماد در بازار فرابورس ايران مي باشد. همچنين محدوديت سقف خريد به ميزان حداكثر 90 ورقه براي هر كد معاملاتي در هر جلسه معاملاتي و در كليه نمادهاي اوراق تسهيلات مسكن اعمال مي گردد. به عبارت ديگر در هر جلسه معاملاتي و در كليه نمادهاي اوراق تسهيلات مسكن، هر كد معاملاتي صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهيلات مسكن مجاز به ورود سفارش خريد و انجام معامله مي باشد. بديهي است متقاضيان مي بايست، محدوديت مذكور را در خصوص ورود سفارشات خريد و معاملات انجام شده رعايت نمايند. تخطي از پيام ناظر بازار و ورود سفارش يا خريد بيش از سقف مجاز منجر به ابطال كليه معاملات صورت گرفته و حذف سفارش هاي ورود يافته گرديده و موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات ارجاع مي گردد. لازم به ذكر است، متقاضيان خريد بيشاز سقف مذكور صرفاً پس از تأييد بانك مسكن مي توانند اقدام به ورود سفارش نمايند.

 • 08:35

  فارس در قیمت 15493 ريال 2 میلیون صف خرید دارد.

 • 08:34

  کروی و فاسمین هردو صف خرید دارند.

 • 08:33

  وساخت در قیمت 3337 ريال با 46 میلیون تقاضا بیشترین صف خرید امروز صبح رادارد.

 • 08:26

  كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب1)، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد، امروز چهارشنبه مورخ 01/05/1393 آماده انجام معامله مي باشد.

 • 08:25

  كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي اميركبير (شكبير1)، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد، امروز چهارشنبه مورخ 01/05/1393 آماده انجام معامله مي باشد. 

 • 08:25

  كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه ما (وما1)، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد، امروز چهارشنبه مورخ 01/05/1393 آماده انجام معامله مي باشد. 

 • 08:25

  به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت داروسازي اكسير با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم، متوقف شد. 

 • 08:05

  سلام.صبح بخیر

اخبار بازار

تحلیل ها

نمودار شاخص ها

شاخص کل
شاخص اول
شاخص دوم

در حال بارگذاری ...
محصولات فلزی

17630.9

-0.0147
مواد دارویی

4576.2

0.5935
انبوه سازی

695.8

1.3252
رایانه

4329.7

0.4711
ماشین آلات

9855.7

0.7555
فراورده نفتی

296886.0

-0.0205
کانه فلزی

17631.9

0.1437
کانی غیرفلزی

1644.9

1.3993
غذایی بجز قند

2415.2

1.7612
ذغال سنگ

898.4

3.6456
خودرو

12388.0

0.8368
قند و شکر

4623.8

0.3799
حمل و نقل

2400.7

0.0917
وسایل ارتباطی

1568.8

0.0
سایرمالی

1783.7

0.7968
انتشار و چاپ

26235.4

0.0404
مبلمان

272.7

0.0
محصولات کاغذ

9733.7

0.1111
فلزات اساسی

35488.1

0.0412
شیمیایی

5301.5

0.5005
دستگاههای برقی

231247.3

0.356
سرمایه گذاریها

1551.3

0.4988
زراعت

6937.9

3.577
لاستیک

15595.9

-0.0852
چند رشته ای ص

7580.2

0.8448
رادیویی

573.5

-0.0174
پیمانکاری

919.7

0.0
فنی مهندسی

576.9

0.0
کاشی و سرامیک

2690.5

0.2422
حمل و نقل

1125.2

0.0
محصولات چوبی

21057.1

0.0
بیمه و بازنشسته

3107.9

-0.3782
منسوجات

1203.0

-1.4338
مالی

142469.8

0.0757
ابزار پزشکی

2065.8

0.0775
سایر معادن

4290.9

3.8481
استخراجنفتجزکشف

671.3

0.0149
محصولات چرمی

727.5

0.0
سیمان

839.3

0.179
بانکها

700.1

-0.0143
شاخص شرکت بزرگ

3538.5

0.1358
شاخص کل

74754.9

0.307
شاخص صنعت

62796.6

0.3463
شاخصشرکت فعالتر

3151.5

0.2673
شاخص آزاد شناور

85911.2

0.2993
شاخص بازار اول

55373.8

0.1976
شاخص قیمت شرکت

140938.3

0.1758
شاخص بازار دوم

145169.1

0.5702
دفتر مرکزی و تالار اختصاصی سئول
تهران، خیابان سئول شمالی، خیابان هفتم، شماره ۷
تلفن
:
98-21-882-159-04
فکس
:
98-21-880-514-94
دفتر گسترش بازار و تالار اختصاصی جهان کودک
تهران، چهارراه جهان کودک، خیابان کمال، پلاک ۲۶
تلفن
:
98-21-882-013-87
فکس
:
98-21-882-013-91
شعبه استان البرز
کرج، چهارراه هفتم تیر، بلوار دانش آموز، تالار بورس و اوراق بهادار کرج
تلفن
:
98-261-277-01-25
فکس
:
98-261-277-01-26
مشاهده سایر آدرس‌ها

نرخ ارز

 • دلار آمريکا
  حواله
  خرید21,700400
  فروش21,980380
  صرافی
  خرید033250
  فروش033350
  بازار
  خرید31,27020
  فروش31,38030
  مرجع
  خرید26,11641
  فروش00
 • دلار کانادا
  حواله
  خرید13,550150
  فروش13,78080
  صرافی
  خرید34,000600
  فروش34,250350
  بازار
  خرید29,40030
  فروش29,5000
  مرجع
  خرید24,31631
  فروش00
 • یورو
  حواله
  خرید27,550650
  فروش27,900750
  صرافی
  خرید43,000600
  فروش43,300500
  بازار
  خرید42,4500
  فروش42,57050
  مرجع
  خرید35,32441
  فروش00
 • درهم امارات متحده عربی
  حواله
  خرید5,930130
  فروش5,980130
  صرافی
  خرید9,000100
  فروش9,12090
  بازار
  خرید8,46010
  فروش8,5300
  مرجع
  خرید7,11010
  فروش00
 • لير ترکيه
  مرجع
  خرید12,33062
  فروش00
  صرافی
  خرید17,700300
  فروش18,300500
  بازار
  خرید14,85010
  فروش14,98040
 • هزار وون کره جنوبی
 • یکصد ين ژاپن
  مرجع
  خرید25,74113
  فروش00
  صرافی
  خرید33,5004000
  فروش35,200200
  بازار
  خرید100,00099750
  فروش105,000104700
 • پوند انگليس
  حواله
  خرید28,4006900
  فروش28,8007100
  صرافی
  خرید53,200300
  فروش54,000500
  بازار
  خرید53,20050
  فروش53,4500
  مرجع
  خرید44,60420
  فروش00
 • یوان چين
  حواله
  خرید13,400250
  فروش13,600300
  صرافی
  خرید5,25050
  فروش5,40050
  بازار
  خرید5,0300
  فروش5,1300
  مرجع
  خرید4,2096
  فروش00
 • دينار کويت
  مرجع
  خرید92,445110
  فروش00
  صرافی
  خرید88,07551475
  فروش037600
  بازار
  خرید102,0000
  فروش107,0000
 • روبل روسيه
  مرجع
  خرید7430
  فروش00
  صرافی
  خرید30010
  فروش4200
  بازار
  خرید75010
  فروش85010
 • دلار هنگ کنگ
  مرجع
  خرید3,36922373
  فروش00
  صرافی
  خرید1,30020
  فروش1,45010
  بازار
  خرید3500
  فروش3750
 • ريال عمان
  مرجع
  خرید67,81595
  فروش00
  صرافی
  خرید5,05021650
  فروش5,10022200
  بازار
  خرید64,65764657
  فروش00
 • راند آفريقای جنوبی
  مرجع
  خرید2,46012
  فروش00
  صرافی
  خرید1,45040
  فروش1,600120
 • ريال قطر
  مرجع
  خرید7,17310
  فروش00
  صرافی
  خرید6,8554055
  فروش02890
 • دلار استراليا
  مرجع
  خرید24,50928
  فروش00
  صرافی
  خرید34,0000
  فروش34,5000
  بازار
  خرید29,50050
  فروش29,75050
 • ريال سعودی
  مرجع
  خرید6,96412
  فروش00
  صرافی
  خرید8,850100
  فروش8,950100
  بازار
  خرید8,1700
  فروش8,3700
 • فرانک سويس
  مرجع
  خرید29,08044
  فروش00
  صرافی
  خرید35,000500
  فروش36,000500
  بازار
  خرید34,7700
  فروش35,0300
 • کرون نروژ
  مرجع
  خرید4,2163
  فروش00
  صرافی
  خرید5,700300
  فروش5,850200
  بازار
  خرید4,9600
  فروش5,0600
 • کرون سوئد
  مرجع
  خرید3,8151
  فروش00
  صرافی
  خرید4,85050
  فروش4,95050
  بازار
  خرید4,50010
  فروش4,63040
 • دينار بحرين
  مرجع
  خرید69,25493
  فروش00
  صرافی
  خرید27,200100
  فروش27,8000
  بازار
  خرید102,000102000
  فروش107,000107000
 • کرون دانمارک
  مرجع
  خرید4,7385
  فروش00
  صرافی
  خرید5,650150
  فروش5,800200
  بازار
  خرید5,5800
  فروش5,6800
 • دلار سنگاپور
  مرجع
  خرید21,05850
  فروش00
  صرافی
  خرید19,66311963
  فروش08150
 • رينگيت مالزی
  مرجع
  خرید8,23225
  فروش00
  صرافی
  خرید10,850350
  فروش11,000150
  بازار
  خرید9,7300
  فروش9,8700
 • روپیه هند
  مرجع
  خرید4341
  فروش00
  بازار
  خرید4500
  فروش6000
 • ورود به سامانه اوراق بهادار

  امکانات ویژه‌ی اعضا
  :
  • تشکیل سبد سهام
  • ثبت و درخواست پیگیری
  • مرور گردش حساب
  • سبد گردانی
  ورود

  کلیه فعالیت های شرکت کارگزاری توسعه فردا دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.