افزایش سرمایه "آکنتور" معاف از مالیات استبه گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سید علی عاملی مدیر عامل کنتور سازی ایران به فارس گفت: در سال مالی 94 علاوه بر تهیه و تنظیم گزارش توجیهی افزایش سرمایه 125 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ، گزارش حسابرس نیز در این باره به سازمان بورس ارسال شد که بر اساس آن درخواست افزایش سرمایه از مبلغ 20 میلیارد تومان به 45 میلیارد تومان ارائه شده بود.

وی افزود: با توجه به ارزیابی دارایی های ثابت شرکت از سوی کارشناسان رسمی در سال 94 و ارایه گزارش حسابرسی شده افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به سازمان بورس در سال قبل شرکت کنتور سازی از معافیت مالیاتی این شرکت برخوردار خواهد بود.

عاملی با بیان اینکه " آکنتور" برای ثبت افزایش سرمایه 125 درصدی خود در انتظار صدور مجوز از سوی سازمان بورس اوراق بهادار است ، عنوان کرد: این میزان افزایش سرمایه بخشی از افزایش سرمایه 400 درصدی این شرکت است که مابقی آن از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه به زودی مطالبات معوق سهامداران از بابت پرداخت سود نقدی مجامع سالهای قبل همزمان با برگزاری مجمع عادی سالیانه امسال تسویه می شود، افزود: عملکرد حسابرسی شده کنتور سازی در تیر ماه امسال منتشر و نسبت به عملکرد 12 ماهه سال مالی قبل اظهار نظر حسابرس ارایه خواهد شد.


15:11:55 1395-02-12