مدیران اجراییمدیر سبدگردانی آقای محمد رضا طوسی
مدیربورس کالا آقای حمید جلالی
مدیر مشاورعرضه اوراق بهادار خانم افشاری
مدیر مشاور پذیرش اوراق بهادار خانم افشاری
مدیر امور اداری و منابع انسانی آقای امید بشیری
مدیر بورس انرژی وآتی کالا خانم مریم عمو تقی
مسئول کارگروه مبارزه با پولشویی خانم ستاره رضایی
مسئول معاملات برخط خانم هلیا طباطبایی

16:42:06 1394-06-08