شماره حساب‌های شرکتردیف بانک نوع حساب شماره حساب شماره شبا شعبه
1 سامان جاري 849-40-1485821-2 ir110560084904001485821002 سي تير - 849
2 ملي سيبا 0105763268003 ir270170000000105763268003 بورس اوراق بهادار
3 موسسه اعتباري توسعه كوتاه مدت 1018903000001 ir570510010189000300000001 مركزي - 101
4 اقتصاد نوين جاري 106-2-4689591-1 ir240550010600204689591001 حافظ - 106
5 پارسيان جاري 1039-21-17981-7 ir250540103902100017981007 حافظ شمالي - 1039
6 پاسارگاد جاري 256-110-61258-1 ir850570025611000061258001 حافظ - 256
7 تجارت جاري 166624282 ir530180000000000166624282 انقلاب-نجات الهي - 165
8 خاورميانه جاري 1005110400001202491 ir420780100511040001202491 مهستان-1005
9 دي جاري 01-00004450-00-1 ir710660000000100004450001 حافظ - 0129

 


16:42:58 1394-06-08